a-centrum_logo.jpg
PRO DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE PŘEJDĚTE NA NOVÉ WEBOVKY: www.archajirkov.cz

Občanské sdružení ARCHA 777 bylo založeno v roce 2004.
Mateřské centrum zahájilo v Jirkově svou činnost v roce 2006.
Miniškolka zahájila svou činnost v roce 2009.
Dětský klub zahájen v roce 2013.
Mateřské centrum a miniškolka, dětský klub v Jirkově jsou místem, kde jsou děti a jejich rodiče vítáni.
Rodinám s dětmi z Jirkova a blízkého okolí nabízíme službu dopolední mateřské centrum, odpolední kreativní tvoření, celodenní miniškolku, organizované akce a rodinné fotografování, dětský klub a sobotní výlety do přírody.

Informace získáte na telefonním čísle: 723 457 269
...............................................................................................................................................
Centrum Archa otevřeno pondělí - pátek 8:00 - 18:00 = herny, kavárna + poradna.
Mateřské centrum otevírací doba: pondělí až pátek 9:00 - 12:30, 13:00 - 18:00
Miniškolka otevírací doba: pondělí až pátek 7:30 - 18:00
Možnost docházení dětí denně nebo dle potřeby jen určité dny v týdnu.
................................................................................................................................................
Kde nás najdete
Náměstí Dr. E. Beneše 1772, 431 11 Jirkov vedle GEmoney bank.
Městská doprava: 1.13.30.33.34.
...............................................................................................................................................
Kontakt: Jana Křelinová, koordinátorka mateřské centrum a miniškolka
Mobil: 725 006 968
E-mail: mcjirkov@seznam.cz
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách

Centrum aktivní pomoci pro nezaměstnané rodiče

logo_esf.jpg
Centrum aktivní pomoci pro nezaměstnané rodiče = C.A.P.R
......................................................................................................................................................
Hlavním cílem projektu je podpořit dlouhodobě nezaměstnané rodiče pečující o děti do 15 let věku při jejich návratu na trh práce. K 30.6.2010 bylo na Úřadě práce v Chomutově zaevidováno 8 863 uchazečů o zaměstnání, z nichž 1166 osob (13,2%) jsou uchazeči pečující o děti do 15 let. Cílem projektu je přispět pomocí efektivních nástrojů k návratu dlouhodobě nezaměstnaných rodičů - především žen - zpět na trh práce. Projekt se zaměřuje na odhalení vlastního potenciálu, osobnostní a profesní rozvoj a motivaci uchazečů - ať již k zahájení samostatné výdělečné činnosti nebo při rekvalifikaci na nové pracovní místo.

Aktivní politika zaměstnanosti podporuje prostřednictvím úřadů práce rozvoj uchazečů o práci, neřeší však již často jejich individuální způsobilost a provázanost jednotlivých aktivit. Klíčovou aktivitou projektu bude možnost detailního vyhodnocení osobnostního, kvalifikačního a podnikatelského potenciálu na základě vstupního psychodiagnostického vyšetření nad rámec běžně využívané bilanční diagnostiky. Moderní psychodiagnostické nástroje dnes dokážou efektivně a spolehlivě vyhodnotit individuální potenciál každého jednotlivce a účinně nasměrovat účastníky projektu k dalšímu postupu, případně doporučit nejvhodnější postup při vstupu na trh práce. Na základě výsledků bude účastníkům projektu vytvořen individuální plán, který zahrnuje možnosti rekvalifikace, podpory při zahájení vlastního podnikání či další přímé podpory při vstupu na trh práce (např:: zprostředkování dotovaného zaměstnání). Zprostředkování zaměstnání a aktivní práce s klientem při vyhledávání vhodného pracovního uplatnění bude jedna z dalších klíčových aktivit projektu.

V průběhu celého projektu bude účastníkům poskytována podpora spojená s úhradou stravného a cestovného, úhrady vstupních lékařských prohlídek a především možnost bezplatného hlídání dětí v přilehlém plně vybaveném mateřském centru po dobu všech projektových aktivit.

Zdůvodnění potřebnosti projektu: PROČ
Vzhledem k dlouhodobé činnosti v rodinném poradenství sledujeme, jak jsou znevýhodněny na trhu práce zejména ženy pečující o děti do patnácti let. Ženy mají velkou odpovědnost při péči o děti a rodinu, což negativně ovlivňuje jejich možnost dosáhnout v profesní oblasti svých cílů, často je pro ně problematické se jakkoliv zařadit zpět. Často se setkáváme se situací, kdy žena po vyučení nebo střední škole kvůli rodičovství neabsolvovala potřebnou profesní praxi. V životě ženy matky je dlouhé období, kdy je prakticky vyřazena z trhu práce, často i v izolaci, bez možnosti se profesně rozvíjet. Projekt si klade za cíl napomoci těmto ženám v získání potřebné kvalifikace, ale především v podpoře jejich sebevědomí, které je delším pobytem mimo pracovní trh často oslabeno.
..............................................................................................................................................
datum zahájení realizace projektu: 1.6.2011
datum ukončení realizace projektu: 31.5.2013
stav projektu: UKONČEN
1397123_62303426.jpg
1394643_85802852_kluk_s_micem.jpg
logo_esf.jpg
SitMC_logo_cely_nazev.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one